دومین همایش ملی مباهله توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی همدان مرکزهمایش ها وکنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی،دانشگاه پیام نور استان همدان، دانشگاه فرهنگیان استان همدان در مورخ ۱۴ تیرماه در استان همدان، به میزبانی اداره کل فرهنگ وارشاد تویسرکان در این شهرستان برگزار میگردد، علاقه مندان میتوانند مقالات خود را از طریق سایت به دبیرخانه همایش ارسال نمایند شرکت در همایش برای عموم رایگان و به مقالات برتر جوایز نقدی اعطا|ء و به سایر مقالات گواهینامه و کتاب الکترونیک مجموعه مقالات اعطا خواهد شد، علاقه مندان میتوانند مقالات خود را تا مورخ ۴ تیر۱۴۰۳ به دبیرخانه ارسال نماییند.