محورهای همایش

محورحوزه دین و مذهب:

فرهنگ مباهله در جامعه، بانوان، دانشگاه ها وجوانان

حقانیت اهل بیت پیامبر در احادیث وروایات ترویج روایات

تبیین و تعمیق و شناساندن معارف مباهله جایگاه مباهله در اسلام وسایر ادیان

مباحث دینی وفلسفی مباهله

جایگاه رسانه در فرهنگ مباهله

تحلیل جایگاه مباهله در اثبات حقانیت دعوت پیامبر (ص)

بررسی دیدگاه مفسران فریقین درباره آیات مباهله

بررسی زمینه ها و علل فرمان به مباهله در قرآن کریم و روایات

جایگاه فاطمه زهرا (سلام الله علیها)در واقعه مباهله

تببین احکام فقهی آیه مباهله

جامعیت اهل بیت در مباهله

جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت در میان سایر ادیان الهی

پیروزی بزرگ اهل بیت در تقابل کفر تقابل اسلام راستین و صهیونیست در دوران معاصر

نگاه تمدنی به مباهله در نقدآراءهانتینگتون وفوکویاما

محورحوزه علوم سیاسی:

اصالت جنگ یا اصالت صلح بر اساس آیه مباهله

حکومت مدنی دینی با تکثر ادیان یا حکومت دینی انحصاری بر اساس آیه مباهله

محورحوزه روانشناسی:

مباهله ، معنویت و سلامت روان در دنیای مدرن

صهیونیسم و مفهوم تبعیض در روان شناسی اجتماعی پروپاگاندا 

صهیونیسم و ایجاد لوث مسئولیت از منظر روان شناسی اجتماعی

محور آزاد ومرتبط با همایش